EROTIC ART Festival

Το παρόν εισιτήριο που έχετε στα χέρια σας είναι προσωπικό και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί με κανένα τρόπο και για κανένα λόγο, με ή χωρίς αντίτιμο, σε οποιονδήποτε άλλο.

Κατά την είσοδό σας και σε κάθε άλλη στιγμή που σάς ζητηθεί από την διοργανώτρια εταιρία και από τους υπαλλήλους, συνεργάτες και κάθε ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτήν πρόσωπο, είστε υποχρεωμένος να το επιδείξετε.

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εμπορική ή διαφημιστική εκμετάλλευση (συμπεριλαμβανομένης και της κλήρωσης) του εισιτηρίου, χωρίς την έγγραφη άδεια της διοργανώτριας εταιρίας.

Επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε άτομα ηλικίας άνω των δεκαοκτώ (18) ετών με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητα.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος ανηλίκων, ακόμη και αν συνοδεύονται από ενήλικες, η δε διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο ακόμη και των ενηλίκων που τυχόν απαιτούν να εισέλθουν συνοδεύοντας ανηλίκους.

Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα εντός των εγκαταστάσεων του γηπέδου καθ’όλη τη διάρκεια της Εκδήλωσης και κατά την παραμονή σας σε αυτήν.

Στην τιµή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται η αγορά και κατανάλωση τροφίμων και ποτών από τους χώρους εστίασης που θα λειτουργούν στο εσωτερικό της εκδήλωσης.

Απαγορεύεται η είσοδος του κατόχου με τρόφιμα και ποτά που δεν έχουν αγοραστεί από τους ανωτέρω χώρους.

Με την είσοδό και την παρουσία σας στην εκδήλωση εκφράζετε την συναίνεση σας ως προς την προβολή οπτικοακουστικού υλικού, έντυπων παραστάσεων και απεικονίσεων και έκθεση, προβολή και λειτουργία προϊόντων που προορίζονται αυστηρά και μόνο για ενηλίκους, καθώς και η είσοδος στην BDSMArea, όπου απαιτείται η καταβολή πρόσθετου αντιτίμου, ισχυόντων όλων των παρόντων όρων.

Ειδικά για την BDSM Area η τυχόν συμμετοχή, παρακολούθηση δρωμένων, οπτικοακουστικού εξοπλισμού και της εν γένει λειτουργίας της γίνεται αποκλειστικά με την ρητή συναίνεση του κατόχου.

Απαγορεύεται η ανταλλαγή, µεταπώληση και εν γένει η εµπορία εισιτηρίων.

Απαγορεύεται η προµήθεια εισιτηρίων, χωρίς την προηγούµενη έγκριση της διοργανώτριας εταιρίας, για λογαριασµό τρίτων στο πλαίσιο εµπορικής η επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

Η διοργανώτρια αρχή ακυρώνει τα εισιτήρια αυτά.

Όλοι οι θεατές πρέπει να φυλάσσουν το απόκοµµα του εισιτηρίου τους µέχρι το τέλος της παραµονής τους στον χώρο των εκδηλώσεων.

Το παρόν εισιτήριο δεν επιστρέφεται, δεν ανταλλάσσεται και δεν εξαργυρώνεται σε περίπτωση µη προσέλευσης του θεατή στην Εκδήλωση για οποιοδήποτε λόγο.

Η κατοχή ενός εισιτηρίου δεν σας διαβιβάζει καµία εξουσία (έµµεσα και µη) για χρήση, αλλαγή, αντιγραφή ή οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία των συµβόλων, χαρακτηριστικών σηµάνσεων, λογοτύπων και/ ή οποιουδήποτε υλικού που ανήκειστην πνευµατική ιδιοκτησία της διοργανώτριας εταιρίας καθώς και οποιουδήποτε άλλου που συμμετέχει στην εκδήλωση που αναγράφονται στο εισιτήριο ή αφορούν/ συµπεριλαµβάνονται στην εκδήλωση.

Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν δύναται και δεν υποχρεούται να αντικαταστήσει τα κλεµµένα ή χαµένα εισιτήρια.

Η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει την είσοδό σας και / ή να σας απομακρύνει από την εκδήλωσηκαι/ ή το χώρο διεξαγωγής σε εύλογες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειάς σας καθώς και σε περιπτώσεις σχετικές µε αδειοδότηση, όταν η συμπεριφορά σας κριθεί ότι επηρεάζει ή πρόκειται να επηρεάσει την λειτουργία της εκδήλωσης και/ή την διασκέδαση των υπόλοιπων ατόµων που παρευρίσκονται σε αυτή ή σε περίπτωση που κάνετε χρήση εκφοβιστικού, υβριστικού ή προσβλητικού λεξιλογίου ή και έντονης φασαρίας καθώς και επιτηδευµένης συµπεριφοράς ή αν βρεθούν στην κατοχή σας απαγορευμένα αντικείμενα ή ουσίες ή σε περίπτωση που κατά την κρίση της Διοργανώτριας εταιρείας δράτε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών ή περίπτωση που αρνηθείτε να συμμορφωθείτε µε την πολιτική ασφαλείας των Διοργανωτών καθώς και σε περίπτωση που παραβείτε αυτούς του Όρους.

Η χρήση και η κατοχή πάσης φύσεως όπλων και εκρηκτικών, ναρκωτικών, φαρμακευτικών ή απαγορευμένων ουσιών όπως αυτά ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία απαγορεύεται. Εφόσον εντοπιστείτε ή υπάρχουν υπόνοιες θα καλείται η Αστυνομία.

Απαγορεύεται αυστηρά να κατέχετε, φέρετε, κρατάτε, χρησιμοποιείτε, διαθέτετε και/ή κάνετε χρήση πανό, πλακάτ ή άλλου υλικού πολιτικού, αθλητικού, εμπορικού ή διαφημιστικού περιεχομένου.

Κατά την άφιξή σας στην εκδήλωση – στον προβλεπόµενο χώρο διεξαγωγής, θα διεξαχθεί έλεγχος του εισιτηρίου και ενδέχεται να τοποθετηθεί στον καρπό σας, από άτοµα του προσωπικού, περικάρπιο της εκδήλωσης.

Το εισιτήριο µπορεί να κριθεί άκυρο σε περίπτωση που έχει αλλαχθεί ή παραµορφωθεί.

Απαγορεύεται η µε οποιοδήποτε µέσο και τρόπο βιντεοσκόπηση και µαγνητοφώνηση παραστάσεων ή του χώρου ή τµήµατος αυτών, καθώς επίσης η φωτογράφηση προσώπων ή και πραγµάτων.

Σε περίπτωση παράνοµης βιντεοσκόπησης / φωτογράφησης ο κάτοχος εισιτηρίου, θα υπέχει τις προβλεπόµενες εκ του νόµου ποινικές και αστικές ευθύνες έναντι της Διοργανώτριας εταιρείας και κάθε τρίτου για την παράνοµη συµπεριφορά του, ρητά απαλλασσοµένης της Διοργανώτριας εταιρείας.

Με την παρουσία σας στην εκδήλωση εκφράζεται την συναίνεση σας στην πραγµατική πιθανότητα να συµπεριληφθείτε σε οποιαδήποτε ταινία, φωτογραφία, ηχητική και/ ή οπτικοακουστική λήψη ικανή να αξιοποιηθεί σε οποιοδήποτε µέσο ενηµέρωσης, για οποιοδήποτε σκοπό και οποιαδήποτε χρονική στιγµή σε όλο τον κόσµο.

Ο κάτοχος με την είσοδό του δηλώνει ότι δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα στην εμπορική εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού στο οποίο αυτός συμμετέχει, προβάλλεται ή παρεμβάλλεται με οποιονδήποτε τρόπο.

Η Διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει καµία ευθύνη για ατυχήµατα, σωµατικές βλάβες ή θάνατο σε πρόσωπα και ζηµιές ή κλοπές/απώλειες αντικειµένων χωρίς περιορισμό στην αξία τους εντός του χώρου της εκδηλώσεως και εντός του χώρου του parking και στην ευρύτερη περιοχή φιλοξενίας της εκδηλώσεως.

Το κοινό οφείλει να συµµορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας, των υπαλλήλων και των εκπροσώπων των διοργανωτών.

Περαιτέρω, οι θεατές παρακαλούνται να εξασφαλίσουν ότι δεν θα αφήσουν τσάντες ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό αντικείµενο αφύλακτο στο χώρο.

Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα της αλλαγής ηµεροµηνίας και χώρου, ειδοποιώντας το κοινό σχετικά από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.

Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Σε περίπτωση αναβολής µίας ή περισσοτέρων ηµερών διεξαγωγής της εκδηλώσεως ή παύσης της συνέχισης των εκδηλώσεων λόγω απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, ανωτέρας βίας, κακών καιρικών συνθηκών (τέτοιων που να καθιστούν την διεξαγωγή της/των Εκδηλώσεων ανέφικτη),κλπ., η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει την ηµεροµηνία, την ώρα και το χώρο διεξαγωγής αυτών των Εκδηλώσεων.

Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Εάν ακυρωθούν οριστικά Εκδηλώσεις για λόγους ανωτέρας βίας δεν επιστρέφονται χρήµατα στους καταναλωτές.

Σε περίπτωση ακύρωσης των εκδηλώσεων για λόγους που οφείλονται στην Διοργανώτρια εταιρεία , τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται εντός ορισµένου χρόνου που θα ανακοινωθεί από αυτήν από τα σηµεία προπώλησης που θα ανακοινώνονται µε σχετική ειδοποίηση του κοινού από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.

Σε περίπτωση µαταίωσης της εκδηλώσεως, για λόγους ανωτέρας βίας, 35 τουλάχιστον λεπτά µετά την είσοδο έκαστου θεατή, η Εκδήλωση θεωρείται ολοκληρωµένη και δεν επαναλαµβάνεται, ούτε επιστρέφονται χρήµατα.

Οι θεατές δεν θα πρέπει να φέρουν, επιδείξουν ή διανείµουν (δωρεάν και µη) στο χώρο του φεστιβάλ οποιοδήποτε χορηγικό, προωθητικό ή διαφηµιστικό υλικό.

Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν έχει καµία ευθύνη για τις τιµές πώλησης οιουδήποτε αγαθού, ποτού ή φαγητού εντός του χώρου διεξαγωγής της Εκδήλωσης και για την ποιότητα αυτών και δεν αναλαμβάνει καµία ευθύνη για το είδος, την τιµή και την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, η οποία θα γίνεται από τρίτους.

Η διοργανώτρια εταιρεία δεν υπέχει καµία ευθύνη σε περίπτωση που λόγω συνωστισµού υπάρχει µεγάλη αναµονή για την επίσκεψη σε συγκεκριµένα περίπτερα εντός του χώρου του γηπέδου ή η εξάντληση των ειδών προς πώληση.

Το προσωπικό ασφαλείας βρίσκεται στο χώρο με σκοπό να εξασφαλίζει την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού για την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων των διοργανωτών και να μη διστάσει να έρθει σε επαφή μαζί τους εφόσον παραστεί ανάγκη.

Οι παρόντες όροι αποτελούν τη συµφωνία του θεατή µε την Διοργανώτρια εταιρεία.

Αν πριν ή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θέλετε να εκφράσετε κάποιο σχετικό παράπονο, παρακαλούµε απευθυνθείτε σε µας ή σε κάποιον από τους επιστάτες άµεσα.

Opening Hours

18:00 έως 00:30

14:00 έως 01:00

14:00 έως 00:00

18:00 έως 00:00

Visit Us

Join our Newsletter